Nam libero tempore, cum soluta nobis est optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

นายสีมา สีมานันท์

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

นายต่อภัสร์ ยมนาค

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น

นายพุธทรัพย์ มณีศรี

นายภาส ภาสสัทธา

นางเมธินี เทพมณี

นายวิชัย ศรีขวัญ

นายสมโภชน์ นพคุณ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

นางชุติมา หาญเผชิญ

นางทัศนีย์ วังสว่าง