Nam libero tempore, cum soluta nobis est optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

นายสีมา สีมานันท์

นางเมธินี เทพมณี

นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง

นางจุรี วิจิตรวาทการ

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน