ตามที่ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ประกาศ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้มีผู้สนใจส่งคลิปวิดิโอสั้นเข้าประกวด

 

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศด้านล่าง

 

ขอบคุณค่ะ

 

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดิโอสั้น สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”  

Date: Friday, 8 October, 2021