ท่านสามารถดาวน์โหลดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ตามลิงค์ด้านล่าง