โครงการรวมพลังไทยใสสะอาด " พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด"

            มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการรวมพลังไทยใสสะอาด " พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด" เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมในการสัมมนาการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชมสัมมนาโดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร การประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังพ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด นำโดย พล.ต.อ.ปัญญา  มาเม่น พร้อม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และการเสวนาหัวข้อ พ่อค้า แม่ค้าไทย ใสสะอาด ให้คุณค่าควรคู่แก่ผู้บริโภค ดำเนินการอภิปราย โดยผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ประธานชมรมผู้ค้าตลาดมีนบุรีสัมพันธ์และนาย วีรศักดิ์  คำพิทักษ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ ท้ายการสัมมนาได้มอบป้ายสัญลักษณ์โครงการ พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อสินค้าในตลาดมีนบุรี ทราบการดำเนินโครงการฯ

 

Date: Thursday, 6 December, 2018