ผู้วิจัย: รศ.ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษปีที่ทำวิจัย: 2003

 รูปแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย

เอกสารแนบ: PDF icon รูปแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย