นายวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต    ร่วมประชุมกับ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วย  นางสาวรสนา   โตสิตระกูล  นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์  พลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์  และนางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์   เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้รดน้ำขอพรจากนายวิชา มหาคุณ

Date: Tuesday, 12 April, 2016