จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้นบางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเองสำหรับผู้เขียนนั้นไม่เท่าไรหรอกครับเพราะอายุอานามก็มากโขแล้ว...

Read


แล้วฝีที่ระบมมานาน ก็เริ่มแตกแล้ว

ผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่องการคอรัปชั่นหลายเรื่องครับ โดยระยะหลังนี้ได้ว่าเขียนเรื่องนี้เป็นชุดเลยทีเดียวเริ่มต้นเขียนเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” โดยขอให้ประชาชนที่รู้เรื่องการคอร์รัปชั่นให้ช่วยกัน โดยแจ้งเบาะแสได้ที่เบอร์ Hotline ๑๒๙๙ หรือตู้ ปณ ๔๔๔ หรือหน่วยทหารทั่วประเทศ  ...

Read


สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยก็คือการที่ประชาชนคนไทยขาดคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คนดีถูกสังคมละเลย มัวแต่ชื่นชมและยกย่องคนมีเงิน โดยไม่คำนึงว่าเงินนั้นได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือไม่ นอกจากนั้น คนในสังคมยังแตกแยก ทำให้คนไทยหลายคนไม่อาจแยกแยะความถูกต้องชั่วดีได้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม...

Read


ความลักลั่นของกฎหมายปราบคนโกง แก้ไขให้สอดคล้องกันเถิดครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้           และต่อมาในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ก็ได้เขียนเรื่อง “การโกงเงินหลวงง่ายๆ ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน” ใน Blog นี้ เข่นเดียวกัน ...

Read


การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน

พุธทรัพย์ มณีศรี           บทความของผู้เขียนเรื่อง "การคอร์รัปชั่นง่ายๆ   ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน" ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร           ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านใน Blog ที่ได้อ่านมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๕ ของเรื่องทั้งหมดในรอบวัน      ...

Read


จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

 พุธทรัพย์ มณีศรี           การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้น           บางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวผู้เขียนเอง   ...

Read


คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

พุธทรัพย์ มณีศรี           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม...

Read


คอร์รัปชั่นหลายรูปแบบยังคงมีเหมือนดอกเห็ดทั่วไทย

พุธทรัพย์ มณีศรี          ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องคอร์รัปชั่นมาแล้วหลายเรื่อง แต่ละเรื่องได้เล่าเหตุการณ์ที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบหรือเรียกกันง่ายๆ ว่าคอร์รัปชั่นนั่นแหละครับ          แต่การคอร์รัปชั่นในประเทศไทยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลง...

Read


งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลงพุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน”           ได้ยกตัวอย่างการคอร์รัปชั่นเรื่องหนึ่งที่ทำกันจนเป็นเรื่องปกติคือการอบรมสัมมนา ที่เบิกค่าอาหาร ที่พัก...

Read


คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหนพุธทรัพย์ มณีศรี           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบ่อยขึ้น           เจตนาก็เพื่อให้ผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูในสังคม...

Read


การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น

พุธทรัพย์ มณีศรีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น และก็เพราะปัญหาคอร์รัปชั่นนี่แหละที่ทำให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาเพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยากเย็นยิ่งนักประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา และก็ประสบปัญหาคอร์รัปชั่นเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เพิ่งประสบปัญหานี้หรอกครับ แต่มีมานมนานกาเลแล้วนับตั้งแต่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (...

Read


พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

พุธทรัพย์ มณีศรี            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ เพราะผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และเป็นกรรมการมูลนิธินี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน            จากประสบการณ์ทั้งที่สำนักงาน ก.พ....

Read


โปรดอย่าใช้วิธียืมลูกน้องแล้วไม่จ่ายคืน

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังรับราชการอยู่ มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งมีพฤติกรรมที่คนทั้งจังหวัดเอือมระอาที่สุด เพราะไม่ว่าท่านจะไปกินอาหารที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารสุดหรูในจังหวัดหรือร้านธ๊รรมดา...ธรรมดา ท่านก็ไม่เคยจ่ายเงิน          เมื่อมีคนพูดไปเข้าหูท่าน...

Read


ลงลายชื่อรับเบี้ยประชุมโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พุธทรัพย์ มณีศรี          สมัยผู้เขียนยังเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย เคยเห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ใหญ่ระดับหัวหน้าส่วนราชการนั่นแหละครับ          มาประชุมคณะกรรมการคณะหนึ่ง แต่เดินทางมาถึงตอนที่เลิกการประชุมและกรรมการได้เดินออกจากห้องประชุมกันหมดแล้ว แต่กรรมการบางท่านยังยืนคุยอยู่ที่ระเบียงตึก ...

Read


แล้วก็เจอดี เมื่อประชุมโดยไม่เชิญกรรมการบางคน

พุธทรัพย์ มณีศรี            เมื่อวานนี้ (วันที่ 17 สิงหาคม 2561) ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560           ...

Read