• September 15, 2022
 • 0

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ ทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอรัปชั่นไหลเข้ามาที่ผู้เขียนมากยิ่งขึ้นบางเรื่องก็เปิดเผยได้ แต่บางเรื่องก็เปิดเผยไม่ได้...
 • September 15, 2022
 • 0

แล้วฝีที่ระบมมานาน ก็เริ่มแตกแล้ว

ผู้เขียนเคยเขียนบทความเรื่องการคอรัปชั่นหลายเรื่องครับ โดยระยะหลังนี้ได้ว่าเขียนเรื่องนี้เป็นชุดเลยทีเดียวเริ่มต้นเขียนเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน”...
 • September 15, 2022
 • 0

สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของปัญหาคอร์รัปชั่นในประเทศไทยก็คือการที่ประชาชนคนไทยขาดคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คนดีถูกสังคมละเลย มัวแต่ชื่นชมและยกย่องคนมีเงิน...
 • January 06, 2019
 • 0

ความลักลั่นของกฎหมายปราบคนโกง แก้ไขให้สอดคล้องกันเถิดครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้   ...
 • January 06, 2019
 • 0

การคอร์รัปชั่นที่ตรวจสอบยากก็ทำได้ครับ หากทุกคนช่วยกัน

พุธทรัพย์ มณีศรี           บทความของผู้เขียนเรื่อง "การคอร์รัปชั่นง่ายๆ   ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน" ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร...
 • January 06, 2019
 • 0

จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้าราชการใหม่ถูกครอบงำการโกงได้อย่างไร

 พุธทรัพย์ มณีศรี           การที่ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นอยู่บ่อยๆ...
 • January 06, 2019
 • 0

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

พุธทรัพย์ มณีศรี           ระยะนี้ผู้เขียนได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมการให้ข้าราชการเป็นคนดีมีคุณธรรม...
 • January 06, 2019
 • 0

คอร์รัปชั่นหลายรูปแบบยังคงมีเหมือนดอกเห็ดทั่วไทย

พุธทรัพย์ มณีศรี          ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องคอร์รัปชั่นมาแล้วหลายเรื่อง...
 • January 06, 2019
 • 0

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลง

งดจัดงานเลี้ยงต้อนรับได้ไหม เพื่อลดการโกงเงินหลวงลงพุธทรัพย์ มณีศรี           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เขียนบทความเรื่อง “...
 • January 06, 2019
 • 0

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหน

คุณธรรมจริยธรรมของ “บอร์ด” บางท่านหายไปไหนพุธทรัพย์ มณีศรี          ...
 • January 06, 2019
 • 0

การจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ : ช่องทางหนึ่งของการคอร์รัปชั่น

พุธทรัพย์ มณีศรีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายต่างก็มีปัญหาสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ปัญหาคอร์รัปชั่น...
 • December 23, 2018
 • 0

พัฒนาก่อน....แล้วใช้วินัยและมาตรการอย่างจริงจัง

พุธทรัพย์ มณีศรี            ผู้เขียนเคยเขียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการมาก็เยอะ มิใช่อะไรหรอกครับ...